Početna stranica                  Novi proizvodi                  Super ponuda                  Svi proizvodi                  Recenzije                  Kontakt
ŠTAP ZA PUL BILIJAR
1. CIŠCENJE ŠTAPA
održavanje vrha, plastike, kapice i donjeg dela:
Generalno održavanje:
- radi se po potrebi, a najmanje jednom mesecno
- cešce se radi u letnjem periodu, kada su više temperature
1.1.- Redosled radnji i potreban pribor:
- redosled radnji: a) Održavanje i cišcenje vrha
b) Održavanje i cišcenje plastike
c) Održavanje, cišcenje i obrada kapice
d)Održavanje i cišcenje donjeg dela štapa
potreban pribor:- cist sunder (samo za bilijar) ……………………………................ 1 kom.
- cista krpa (samo za bilijar) ……………………….…..............................…............... 2 kom.
- cist alkohol i sredstvo za cišcenje vrha (VIM, polir pasta, deterdžent I sl.)
- vodena šmirgla (od 800 do 1500) ……...................………………......…......... 3 vrste
- pribor za održavanje kapice
NAPOMENA: Uvek je najbolje, ali i skuplje, koristiti fabricki predvidena sredstva za cišcenje i održavanje bilijar opreme, pa i štapa. Iz iskustva, spisak najboljih sredstava je dat u posebnom poglavlju 2 / PREPORUKA PRIBORA. Potrebno je znati da su fabricka sredstva za generalno cišcenje i otklanjanje “dubinske” prljavštine u drvetu obicno u obliku praška ili paste, a da su sredstva za svakodnevno održavanje najcešce u tecnom stanju. Važno je pre upotrebe procitati uputstvo proizvodaca o vrsti sredstva i nacinu upotrebe, kako se ne bi trajno oštetio štap ( pogotovo lakirani deo).
Sredstva koja se spominju u tekstu, a sa kojima isto možemo dobro da ocistimo ceo štap, mogu da se nadu u prodavnicama robe široke potrošnje. Kao ZAMENA mogu dosta da pomognu, a u tekstu su uglavnom i opisane radnje pod pretpostavkom da igrac nema fabricka sredstva.
Za cišcenje štapa, NE SMEJU se upotrebljavati jaki rastvaraci kao što su razredivaci (uljani, nitro i sl.) ili aceton.
1.1./a.Održavanje i cišcenje vrha:
- Na dobro isceden sunder, da bude vrlo malo vlažan, naneti sredstvo za otklanjanje prljavštine. Sredstvo ravnomerno naneti na sunder, ne preterivati u kolicini. Nekoliko puta prstima pritisnuti sunder, da se sredstvo malo upije u isti, kako se ne bi rasipalo kada pocnemo da cistimo.
- Drugom rukom vrh držati za donji, lakirani deo.
- Vrh uvek mora biti okrenut blago ukoso, da kapica bude okrenuta prema gore. To je vrlo važno, zbog toga da nam se višak vode, sredstvo za cišcenje ili pena, ne sliva na kapicu. Ako se to desi, u najcešcem slucaju cemo morati promeniti kapicu, jer ista usled dodira sa vlagom ili vodom nabubri i postaje neupotrebljiva.
- Sunderom krecemo cišcenje od gore (jako pazimo da ne pokvasimo kapicu). Najsigurnije je da sunderom obuhvatimo vrh, namestimo ga do plastike (ne preko), i drugom, donjom rukom okrecemo vrh. Sunder ne pomeramo.
- Posle nekoliko okretanja, bržim pokretima gore-dole cistimo preostali deo vrha (do lakiranog dela).
- Drugom, cistom stranom sundera, pokupimo višak sredstva za cišcenje i penu. Sve ovo radimo što brže, da je vrh što krace vreme u kontaktu sa vlagom i vodom.
- Suvom krpom, sa vrha skinemo ostatak sredstva za cišcenje i dobro i brzo ga istrljamo, da povišenom temperaturom sa vrha što više uklonimo ostatak vlage.
- Dobro isperemo sunder od prethodnog cišcenja i ponovimo isti taj postupak u zavisnosti koliko nam je prljav vrh. To uvek vidimo po ostatcima prljavštine na sunderu, a i po peni u toku cišcenja. Više pene – cistiji vrh.
- Posle ovog nacina cišcenja, na suvu krpu naneti cist alkohol i brzim pokretima prebrisati vrh (sada i plastiku).To je potrebno, jer alkohol vezuje vlagu, koja tada lakše isparava.
- Suvim delom krpe, brzim pokretima, istrljati vrh i plastiku.
- U zavisnosti koliko nam vrh klizi i koliko je zaprljana plastika, uzimamo vodenu šmirglu od grublje(800) do najfinije(1200-1500, 1800). Najbolje je da list šmirgle isecemo na komadice približnih dimenzija 10 x 3 (4)cm. Šmirglu dlanom ruke (kojom smo držali sunder) pritisnemo uz vrh i šmirglamo gore – dole, povremeno okrecuci vrh drugom rukom. Sada šmirglamo plastiku i kapicu, kako bi uklonili ostatke krede, prljavštine, sitnih zareza i oštecenja. To radimo na nacin koji je opisan u tacki 1.1. /c –ODRŽAVANJE CIŠCENJE I OBRADA KAPICE.
- Posle svakog šmirglanja, obrisati vrh suvom krpom, da se ukloni prašina sa vrha.
-Ako želimo najfiniju obradu vrha, šmirglu kvasiti vodom, ali obavezno posle svakog takvog šmirglanja, prvo krpom nakvašenom alkoholom, pa suvom krpom, dobro i brzo istrljati vrh. (vodena šmirgla kada se nakvasi, postaje finija, manje skida drvo i ne pravi se prašina).
VAŽNO: Vodena šmirgla se uvek posle upotrebe opere vodom i sunderom, da bi se i dalje mogla upotrebljavati. Tada je još i bolja za korišcenje. (nikako je posle upotrebe, kad je zaprljana, NE BACATI).
- Poslednja radnja je cišcenje navoja (ako je od metala ili plastike) kojim se spaja vrh i donji deo: Obicno se vremenom na takvim navojima nakupi sloj masnoce, oksidacije i druge prljavštine. Zbog toga postoji veca mogucnost, pogotovo ako su kraci navoji, da se vrh u toku igre odvrce, i dovodi do neželjenih promašaja ili vecih oštecenja štapa (iz brejka). Zato je neohodno i taj deo pravilno održavati: deo krpe natopljene alkoholom polako “uvrtati” u navoj, do kraja. U zavisnosti od zaprljanosti krpe, zavisi koliko cemo puta taj postupak ponoviti.
1.1. /b. Održavanje i cišcenje plastike:
-plastiku je potrebno posle cišcenja ispolirati najfinijom šmirglom jer se manje prlja. To radimo zajedno sa obradom i održavanjem kapice, pa je detaljan postupak objašnjen u sledecem poglavlju 1.1. /c.

1.1. /c. Održavanje, cišcenje i obrada kapice:
-ako je potrebno ( kapica još nije za menjanje ali je dobila izgled "pecurke", tj. štrci sa strane preko ivice plastike/koske), jako oštrim secivom ili odgovarajucim priborom za to (više vrsta zarezaca), skinuti višak sa strane kapice, da ista bude u ravni sa plastikom.
-Finom šmirglom završno obraditi sa strane zajedno kapicu i plastiku – postupak: u sedecem položaju staviti vrh preko butina. Obmotati šmirglom kapicu i plastiku, držeci je prstima. Otvorenim dlanom druge ruke vrh pritisnuti na butine. Istom rukom, preko butina, pokretima od tela i prema telu, okrecemo vrh štapa. Ti pokreti treba da su brzi i što duži. Pri okretanju vrha, paziti da se isti negde ne udari i tako ošteti (ivica stolice i bliži nameštaj).
- Sa krpom natopljenom samo malo sa alkoholom (bolje fabrickim sredstvom za cišcenje drvenog vrha), ocistiti od ostataka šmirglanja plastiku i kapicu sa strane, i suvim delom krpe ili kožom i brzim pokretima, ispolirati kapicu i plastiku.
- Gornji, igracki i najvažniji deo kapice: oblik (deo kruga – polukrug) kapice formirati odgovarajucim priborom ili rucno, grubljom šmirglom. Postupak detaljno objašnjen u delu o obradi i menjanju kapice.
- Završno poliranje plastike i kapice uraditi sa parcetom cistog, mekšeg papira (npr. novcanicom), na nacin kao kod šmirglanja: obuhvatanje papira prstima i brzo okretanje preko butina drugom rukom. Što se plastika bolje ispolira, manje ce se prljati u toku igre.
- Drveni deo vrha možemo ispolirati parcetom sirove kože.
- Pri svemu predhodnom navedenom ,a pogotovo u toku igre, gornji, igracki deo kapice nikad se ne sme dirati prstima ili na bilo koji drugi nacin. Takode je potrebno cuvati kapicu od dodira sa vodom ili vlagom.

- Ako igramo bez rukavice, na drveni deo vrha možemo naneti malo talka – pudera, ali da nije mastan, na suvu i cistu krpu, i istrljati, i isti je posle toga savršeno spreman za korišcenje. Isto važi i za gel: na ocišcen vrh naneti kap gela ( Q-glide ili Cue Silk gel) i ravnomerno ga razmazati po štapu. Sacekati par minuta da se upije u drvo a zatim vrh ispolirati suvom i cistom krpom.
OBRADA I MENJANJE KAPICE:
Kapica je potrošni i najjeftiniji deo na štapu, ali sigurno najvažniji. Zato joj treba posvetiti najvecu pažnju pri cuvanju, obradi i održavanju. Najvažnije je da kapicu cuvamo od VLAGE I PRLJAVŠTINE. Ono što se zaboravlja je da se uvek proverava mesto na koje se odlaže tašna (pogotovo mekane tašne). Mesto na kojem stoji tašna, ne sme da bude vlažno, jer ce tašna upiti tu vlagu, a kako se vrhovi obicno stavljaju okrenuti prema dole, vlaga ce preko tašne, prvo doci u dodir sa kapicom. Dobro rešenje je, za tvrde tašne, u kanale gde se odlažu vrhovi, ubaciti parce plastike. Pored toga što ce je odici od dna, da kapica nema kontakt sa tašnom, cuva nam i kapicu od nataložene prašine krede koja je ostala u tašni od mnogobrojnih prethodnih stavljanja vrha. U mekanim tašnama, vrh stavljati okrenut na gore.
Kapica na kuglu prenosi udarac koji smo zamislili da izvedemo. Da bi se u potpunosti prenela tacnost, jacina udarca i odredeni felš, kapica uvek mora biti u besprekornom stanju:
A. / CISTA – Najjednostavnije se ovaj uslov postiže time što se NIKAD se ne sme dirati, ili se koristiti za neke druge stvari! Ako se to ipak desi, skinuti tanak, gornji sloj grubljom šmirglom ili odgovarajucim priborom: Willards Shaper ili Tip Shaper”The Sundman”.
B. / DOBRO OBLIKOVANA – Igraci koji imaju ispravan i dobar udarac a koriste tvrde kapice, posle pocetne obrade (posle lepljenja nove kapice), retko moraju dodatno da oblikuju kapicu, jer ona stalno zadržava polukružan oblik. To se odnosi i na deo kapice sa strane. Najcešce je oblikuju samo pred takmicenje, da bi smanjili rizik od proklizavanja. Mnogo cešce moraju da je oblikuju pocetnici koji nemaju ispravan udarac: kapica im postaje ravna i prelazi preko ivice plastike (oblik "pecurke"), a to direktno ima uticaja na kvalitet tacnost izvodenja udarca, što je prikazano na slici.
SLIKA 1.: Pokazuje razlike u kontaktu sa kuglom kod dobro i loše oblikovane kapice.

Vidi se znacajna razlika u odnosu na liniju nišanjenja i kontaktne tacke koju želimo da pogodimo!
Da bi ponovo formirali dobar oblik kapice koristimo pribor naveden u prethodnoj tacki.
Opis nacina korišcenja pribora pri obradi kapice ( pod obradom se podrazumeva i promena i stavljanje nove kapice):
A./ Willards Shaper 13mm. – Sednemo, vrh stavimo na butine. Willards Shaper prislonimo na kapicu. Prstima Willards cvrsto držimo u vertikalnom položaju i cvrsto prislonjenim na vrh. Ruku ne pomeramo, samo pratimo kretanje vrha. Drugom rukom okrecemo vrh preko butina, od i prema telu. Obradujemo, tj. skidamo sloj kapice dok ista ne dobije odgovarajuci oblik polukruga.
B./ Tip Shaper”The Sundman” – Vrh vertikalno držimo u ruci. Lakša je obrada ako je vrh zavrnut na donji deo. Drugom rukom, držeci Tip Shaper, skidamo sloj kapice od gore i ukoso, i formiramo željen polukružan oblik. Tip Shaper nam daje mogucnost da oblikujemo kapicu po želji, za razliku od Willards ciji je oblik odreden i ne možemo ga menjati.
Oba navedena pribora su vrlo kvalitetna i dugotrajna, i predvidena da ih mogu uspešno koristiti i amateri, bez nekog posebnog znanja. Uz odgovarajuce cišcenje žicanom cetkom, Willards ce trajati godinama.Za oba pribora primena je laka, jer na njima vec postoji formiran odgovarajuci polukrug, koji daje dobar i ravnomeran oblik. Upotreba grube šmirle (koja može biti zalepljena na dašcicu) zahteva iskustvo u primeni i ne preporucuje se amaterima (mogu da skinu dosta materijala, a da ne dobiju dobar i odgovarajuci oblik).
Skidanje viška kapice sa strane: Najjednostavnije i najsigurnije je da se to radi sa nekim od navedenih kvalitetnijih zarezaca. Pri tome obavezno treba dobro procitati uputstvo proizvodaca kako se drži vrh i kako se zarezac upotrebljava. Ako nemamo zarezac, višak kapice možemo skinuti i jako oštrim secivom – skalpelom. Postupak: Vrh verikalno, sa kapicom na dole, držimo na podlozi na kojoj cemo seci. Polako, okrecuci vrh, pažljivo i ravnomerno, prateci oblik plastike, uklanjamo sloj kapice koji viri sa strane plastike. Seceno od gore prema dole. Pri tome vodimo racuna da secemo vertikalno. I za ovakav nacin rada je potrebno dosta znanja i iskustva, pa ga nikako ne preporucujem amaterima. U svakom slucaju, jako PAZITI da se ne sece plastika. To posebno važi za upotrebu zarezaca.
C. / ODGOVARAJUCE DEBLJINE – Najbolje stanje kapice za igranje je kada je vec dobro “izigrana”. Tada je dobro “slegnuta” i ne “štrci” sa strane. Pod tim se podrazumeva kad je sa strane ostalo još 1,5 mm debljine kapice do plastike. Takvu kapicu još ne treba menjati.

D. / KONSTANTNE TVRDOCE (propisane od proizvodaca) – Kapice se rade od razlicitih materijala, ali je to najcešce koža. Postoji nekoliko tvrdoca (mekane, srednje, tvrde i jako tvrde). Kapice se prave iz jednog komada kože ili iz više slojeva. Od proizvodaca zavisi nijansa tih tvrdoca, jer , iako su oznake iste, zbog korišcenja razlicitih vrsta kože I tehnologije izrade, tu postoje znacajne razlike. Od licnih želja i mogucnosti igraca, najviše zavisi koju ce tvrdocu kapice koristiti i kakav ce morati da naprave kompromis u izboru. U pul bilijaru, profesionalni igraci za igru najcešce koriste srednje i tvrde kapice, a za brejk (razbijanje) i jump (preskakanje), jako tvrde. Za ta dva udarca, profecionalci koriste i posebne štapove: tvrde, kratke, sa metalnim prstenovima umesto plastike, pomerenih balansa I težišta itd.
Održavanje kapica: Mnogo više pažnje stalnu obradu zahtevaju mekane kapice, dok je kod tvrdih i jako tvrdih, obrada minimalna (uglavnom pred i u toku takmicenja).
Tvrdoca kapice, pogotovo mekih i srednjih, cesto zavisi od lepka kojim se lepe. Nikako novu kapicu ne smemo lepiti sa super lepkovima, jer oni, upijajuci se u kapicu, dodatno je stvrdnu, i ista ne odgovara propisanoj tvrdoci. Za lepljenje kapice koristiti odgovarajuce lepkove, a ciji izbor najviše zavisi od materijala od kojih je izradena plastika.
U dodiru sa vodom, kapica nabubri i svaka njena odredena karakteristika i tvrdoca se izgubi.
Ako jedna od gore navedenih stvari ne odgovara ili ne može da se uradi, kapicu moramo promeniti:
- Finom šmirglom uklonimo ostatke krede i prljavštine sa plastike (postupak objašnjen u delu o održavanju plastike i kapice). To radimo zbog toga da višak lepka koji eventualno iscuri pri lepljenju, ne zalepi te ostatke za plastiku, koje cemo posle jako teško ukloniti.
- Oštrim secivom uklonimo staru kapicu. Odsecemo je do plastike. Vrh horizontalno stavimo na površinu za secenje, i pažljivo, da ne zasecemo plastiku, skinemo kapicu.
- Gornji deo plastike na koji lepimo kapicu je potrebno izravnati: za to koristiti samo fabricki alat – Top Sander Tweeten. Nije skup, a ta investicija se sigurno isplati, pogotovo što je može kupiti više igraca. Sva ostala rucna ravnanja dašcicama sa šmirlom i slicno, nikako ne primenjivati. Posle ravnanja, plastiku ocistiti suvom i cistom krpom.
- Novu kapicu, njen donji deo, išmirglati, da se skine zaštitni sloj. Posle toga je obavezno ocistiti cistom i suvom krpom.
- Naneti MALO lepka na kapicu i okrecuci je na plastici, tj. mestu gde ce biti zalepljena, lepak dobro i ravnomerno rasporediti.
- U zavisnosti od vrste lepka i uputstva proizvodaca, sacekati koliko je potrebno, da nanet lepak odstoji, a zatim pažljivo zalepiti kapicu, pazeci da bude na sredini plastike.
- Drvenim fiksatorom (nikad metalnim, koji može oštetiti vrh, ili plasticnim, koji se krivi) pažljivo pritisnuti i ucvrstiti kapicu i sacekati da se lepak osuši. Kada postavimo i ucvrstimo fiksator, moramo proveriti da li se kapica pomerila, i ako je potrebno, to korigovati. Lakše je da odmah uklonimo višak lepka koji je eventualno iscurio sa strane kapice. Ako to nismo uradili, višak osušenog lepka pažljivo uklanjamo oštrim secivom.
- Fiksator nikad ne pretezati da ne ostavi ulegnuce na drvenom delu vrha.
- Posle skidanja fiksatora, na ranije opisane nacine, kapicu obraditi od gore i sa strane!
1.1./d. Održavanje i cišcenje donjeg dela štapa:
- Na cistu krpu naneti neko tecno sredstvo za cišcenje i odmašcivanje (alkohol). Ako se radi o novom sredstvu koje do tada nismo upotrebljavali, obavezno pre korišcenja za ovu svrhu, procitati uputstvo proizvodaca o sredstvu: ne sme da oštecuje lakirane površine! Prebrisati lakirane delove štapa, navoj za zavrtanje štapa i donju zaštitnu gumu.
- Prebrisati i ispolirati cistom i suvom krpom.
- Ako na štapu postoji konac (obican, najlonski, laneni i dr.) ili koža, potrebno je taj deo dodatno ocistiti jer je uvek više zaprljan.
- Kožni deo treba samo više puta bolje prebrisati vlažnom, pa suvom krpom, pogotovo deo koji se više drži.
- Konac ( obican, najlonski, laneni i dr.) cistimo krpom natopljenom tecnim sredstvom za cišcenje ili alkoholom. Rukom držimo donji lakirani deo štapa (gde je zaštitna guma). Krpom obuhvatimo deo sa koncem i to gornji deo konca.Okrecemo štap rukom kojom držimo donji deo. Kako okrecemo štap, tako i cvrsto stisnutu krpu pomeramo prema dole. Štap uvek okrecemo u jednu stranu i to u smeru kako je namotavan konac (najcešce u DESNO). To je jako važno, da bi se konac u cišcenju, pošto je vlažan, uvek zatezao. Pogotovo je to važno za skuplje štapove koji su namotani lanenim koncem – da se ne bi podizale dlacice. Po zaprljanosti krpe vidimo koliko je potrebno postupak ponoviti. Kada smo konac ocistili, potrebno je cistom i suvom krpom ponoviti radnju, da bi konac osušili, ispolirali i dodatno zategnuli. Krpu uvek cvrsto stisnuti u ruci i oko štapa!

VAŽNO:
Da bi štap uvek bio dobro pripremljen za igru, potrebno ga je redovno održavati.To znaci da u toku igre, a obavezno posle, moramo ceo štap prebrisati krpom nakvašenom tecnim sredstvom za cišcenje ili alkoholom. Posle toga, ispolirati ga suvom krpom. Takav štap je uvek spreman za sledece igranje, a tim postupkom smanjujemo potrebu cestog generalnog održavanja i vremena potrebnog za to!
2. PREPORUKA PRIBORA ZA ODRŽAVANJE VRHA
2.1. Amaterski i poluprofesionalni pribor, alati i sredstva potrebni za održavanje i cišcenje štapa:
-Sredstva za cišcenje ( neohodna, sva su dobra, izbor zavisi od mogucnosti nabavke):
- Proizvodac “Q”:
*Q glide – za savršeno klizanje vrha
*Q Slick – za dnevno i cešce površinsko cišcenje vrha i donjeg dela
*Q smooth – plasticni filmovi (vodene šmirglice) za poliranje vrha
Q clean – sredstvo za dubinsko cišcenje vrha

- Proizvodac “Cue Doctor”:
*Cue Doctor Wax – pasta za dnevno i cešce površinsko cišcenje vrha
Cue Doctor Cue Shaft Cleaner & Conditioner – sredstvo za dubinsko cišcenje vrha
*Cue Doctor Dent Buffer – stakleni štapic za popravke sitnih oštecenja na vrhu
*Cue Doctor Cue Cloth – krpa za poliranje ocišcenog vrha i donjeg dela štapa

- Ostali proizvodaci:
Mc. Dermott Shaft Slicker – koža za poliranje ocišcenog vrha
Cue Cube Shaft Slicker – koža za poliranje ocišcenog vrha
*Cue silk - sredstvo za savršeno klizanje vrha
*Silk Clean – za dnevno i cešce površinsko cišcenje vrha i donjeg dela
*Silky Hand – tecno sredstvo za cišcenje ruku
*Cuetec Shaft Clean – sredstvo za cišcenje vrhova od fiberglasa, grafita, i sl.
*Nick Varner Cue smooth paper – plasticni filmovi (vodene šmirglice) za poliranje vrha.
PRIBOR I ALAT
za obradu i održavanje, lepljenje i menjanje kapice i plastike:
Top Sander Tweeten – za ravnanje plastike posle skidanja (neophodan)
Tenoning Machine - za eventualnu obradu drveta pri promeni plastike (poluprofesionalan alat)
Tipper / Trimmer Willards – za ravnanje plastike, obradu kapice sa strane i lepljenje (poluprof. alat)
Willards Shaper 13 mm – “šeširic” za obradu gornjeg dela kapice (neophodan pribor za svakog igraca)
Tip Taper – udarac za omekšavanje kapice, da bolje prima kredu (neohodan ali je bolji Cue Stuffer)
Tip Pik – pribor sa iglicama za omekšivanje kapice ubadanjem
Tip Shaper “The Sundman”– za obradu (po želji) gornjeg dela kapice (neophodan)
Cue Stuffer – udarac za omekšavanje kapice sa dve mogocnosti obrade (neophodan)
Cue Clamp (drveni) – fiksator za lepljenje kapice (neophodan)
Zarezaci 13 mm – obican, plasticni, 13mm ( neophodan, ali vrlo kratkotrajan i jeftin)
Joe Porper’s Big Shaver – odlican, ali i skup (najbolji amaterski alat)

* - Oznacena sredstva, pribor i alat koje igraci UVEK treba da nose sa sobom!!!
U svetu PUL bilijara postoji zaista velik broj proizvodaca opreme i pribora. Mnogi se dosta reklamiraju, ali mali broj od toga je zaista kvalitetan. Sve gore navedeno je isprobavanjem i testiranjem odabrano kao najbolje, i zaista necete pogrešiti ako bilo šta sa spiska odaberete i kupite. Sav naveden pribor i alat je izraden od vrlo kvalitetnih materijala, koji Vam obezbeduje, uz odgovarajuce cišcenje i održavanje, da ga koristite dugi niz godina.
3. UKLANJANJE MANJIH OŠTECENJA NA VRHU:
Najcešci uzroci manjih oštecenja drvenog dela vrha su:
Pad štapa zbog lošeg ostavljanja i cuvanja u toku provedenog vremena u bilijar sali (veca i dublja oštecenja).
Usled korišcenja metalnog mehanickog mosta (manji poprecni zarezi).
Izgrebanost zbog kontakta sa isturenim metalnim delovima stola (brojcanici, metalni coškovi i sl.) – manja uzdužna oštecenja ili zarezi.
3.1. Manja oštecenja drveta (mali uizdužni i poprecni zarezi):
Potreban alat i pribor:
- Stakleni štapic Cue Doctor Dent Buffer ili deo oble i tupe staklene površine (ne plastika ili metal).
- Grublja (600) i finije vodene šmirgle ( 1000, 1200, 1800).
Postupak obrade:
- Oštecenje dobro istrljamo Cue Doctor Dent Buffer-om, koji pri tome dobro pritisnemo na drvo. Cešce prstima proveravamo koliko smo umanjili oštecenje. Kada se oštecenje pod prstima još vrlo malo oseti, šmirglama obradimo oštecenje (prvo sa grubljom). Sve radimo vrlo polako i pažljivo, sa što manje šmirglanja (pogotovo sa grubljom šmirglom)!
3.2. Veca i dublja oštecenja drveta (udarne rupe):
Potreban alat i pribor:
- Lepak ( tvrdi: dvokomponentni ili gel )
- Oštro secivo (skalpel)
- Grublja (400 ili 600) i finije vodene šmirgle.
Postupak obrade:
- Udubljenje (obicno rupa ali može i dubok zarez) pažljivo i samo malo izgrebemo oštrim secivom, da bi se lepak cvršce vezao za drvo. U tako pripremljeno oštecenje nanesemo lepak, i to tako da prekrije celo udubljenje (ne smeta ako je naneto više, samo paziti da lepak ne nanosimo po ostalim, neoštecenim delovima vrha). Kada se lepak dobro osuši, višak sa drveta jako pažljivo uklanjamo oštrim secivom, dok ne bude približno u ravni sa drvetom. Vodenom šmirglom, grubljom pa finijom, završno skinemo preostali višak lepka. Zbog debljeg sloja nanetog lepka, posle obrade, malo ce se poznavati mesto oštecenja, ali nam više nece smetati, niti ce se osetiti u igri.

4. POTREBNA DODATNA OPREMA I PRIBOR KOJU SVAKI IGRAC TREBA DA NOSI SA SOBOM

- Kreda – neophodna za igru. Uvek treba nositi i rezervnu. Najbolje krede: BLUE DIAMOND (jako je redak i težak za nabavku), TRIANGEL, MASTER….
- Rukavica – možemo je koristiti ako se toliko znojimo da je nemoguce sredstvima toliko cesto cistiti vrh (pogotovo u letnjem periodu). Najbolja: SIR JOSEPH. Ima velik izbor boja i velicina (S, M, L). Ista rukavica može ici na obe ruke.Uradena je od vrlo tankog materijala i vrlo je izdržljiva na cepanje i habanje.
- Peškir – malih je dimenzija, ne zauzima puno prostora u tašni, a dobro nam dode za brisanje lica. Zaista je ružno kada se vidi da igrac krpom kojom briše prljave ruke i štap, isti koristi i za brisanje lica! Peškir ne upotrebljavati za brisanje štapa. Mnogo upija tecnost za cišcenje a šteta je lep, pogotovo reklamni peškir na taj nacin trošiti. S vremena na vreme, peškir je potrebno oprati.
- Mehanicki most – plastican, koji može da se natakne na bilo koji štap za igru. Najbolji je tzv. Betmen, firme SPINALI. Ima mnogo razlicitih položaja, cvrst je i na štapu jako stabilan.

PODSETNIK:
U tašni, svaki igrac pored ovog gore navedenog, OBAVEZNO treba da nosi:
1. Dva parceta ciste krpe za brisanje štapa - najbolja je gaza.
2. Sredstvo za dnevno cišcenje štapa (alkohol).
3. Nekoliko parcica vodene šmirgle ili (još bolje) plasticne filmove.
4. Pribor za obradu kapice ( udarac, Willards Shaper, Tip Shaper i zarezac).
5. Stakleni štapic ili nešto slicno.
6. Puder ili sredstvo za cišcenje ruku.
7. Po mogucstvu, rezervni vrh za štap koji koristi za igru.
8. Ostale sitnice koje nam znace: pušaci – rezervni upaljac, itd…
5. SAVETI
5.1. Cuvanje štapa za bilijar i ostale opreme:
1. Štap je najbolje cuvati u tvrdim tašnama sa dosta džepova koji nam služe za nošenje neophodnog pribora.
2. Kada ne igramo, štap uvek odlagati na mesta koja nisu prolazna i lako dostupna (cuvanje od oštecenja i krade).
3. Sa štapom ne žonglirati, jer nam može ispasti iz ruke i oštetiti se.
4. Osim sa kapicom, ni sa jednim drugim delom ne udarati kugle- može da se teže ošteti vrh.
5. Štap u toku igre držati uz telo. Ne mlatarati okolo i ne podizati ga uvis: možemo zakaciti neki ventilator ili sijalicu i ozbiljnije ga oštetiti. Kada nam je štap u ruci a ne igramo, uvek ga držati za lakirane delove. NIKAD za ocišcen, igracki deo vrha. Šake su obicno oznojane, a verovatno i prljave od naslanjanja na coju. Sve to prenosimo na ocišcen vrh i brže ga prljamo!
6. Kada treba da redamo trougao, a štap je kod nas, uvek ga odložiti na sto, i to ukoso, ispred predvidenog mesta za postavljane kugli. Tako se cuvamo da nam protivnik ne izvede razbijanje (brejk) dok se još nismo sklonili. Cuvamo ga i od oštecenja, jer sa stola nigde ne može da padne. Ako ga naslonimo na ivicu stola, može nam kliznuti, pasti na pod ili deo nameštaja i dobro se oštetiti, pogotovo vrh.
7. Tašnu odlagati na mesta koja nisu prolazna.
8. Pribor, posle korišcenja, vratiti u tašnu, da nam ga ne bi ukrali ili da ga ne zaboravimo.
9. Ako je moguce, izabrati “svoje mesto” za odlaganje opreme. Ipak voditi racuna da se pri tom zauzima što manje prostora.
10. Kada završimo sa igrom, ocistiti, srediti i spakovati opremu u tašnu, da drugima oslobodimo prostor. Ako možemo, vratimo tašnu na odgovarajuce mesto gde je stalno držimo: ormaric ili prostorija. Tako cuvamo opremu od krade i oštecenja.
11. Kreda (kiks), kada je odlažemo na bilijar sto da je i protivnik može koristiti (ako je zajednicka), uvek mora biti okrenuta prema gore, da se ne bi sama prljala, da ne prlja bilijar sto, a samim tim i naše ruke. Svoju kredu nositi sa sobom.
12. Pravilno i ravnomerno nanositi kredu na kapicu, tj. ne bušiti je. Duže nam traje, a što je još važnije, NE PRLJAMO plastiku, koju je posle vrlo teško potpuno ocistiti, ili je potrebno jako puno šmirglanja, cime je brže tanjimo. Samim tim brže cemo je morati menjati, jer ce pre puci ili biti toliko istanjena, da necemo moci dobro igrati.
13. Štap nikad ne ostavljati na mestima gde su visoke ili niske temperature, ili velike, brze i ceste vece temperaturne razlike: pored grejnih tela, u kolima i sl.